En profesjonell partner til å stole på

Grunnentreprenørtjenester til private og offentlige virksomheter over hele landet

Et bredt spekter av entreprenørtjenester

Vi har både utstyret og kompetansen til å ta de mest krevende jobbene.

Graving

Sprenging

Fundamentering

Betongarbeid

Ilandføring av sjøkabel

Stolpereising

Kabelarbeid

Linjerydding

Tomtearbeid

“Både administrativt og operativt har mannskap fra GrunnPartner utvist yrkesstolthet og presisjon på en kundeorientert måte. Samarbeidet med GrunnPartner har vært en meget positiv opplevelse.”

Håvard Groth

Fagansvarlig, elektro, NTE Energi AS

“Grunnpartner leverte fundamentering ihht. avtale med riktig kvalitet for linjestrekinger med vanskelige terrengforhold og under utfordrende værforhold.”

Sigurd Aamodt

Leder kvalitet og dokumentasjon, Tensio AS

“Erfaringene er et seriøst firma med god samhandlingsevne.”

Frode Nilsen

Prosjektleder for fundamentrehabilitering Midt-Norge, Statnett

“Totalinntrykket av Grunnpartner er at de er profesjonelle på alt fra å håndtere henvendelser, til utførelse- og dokumentasjon av jobben.”

Per-Einar Pedersen

Energiingeniør, Linea